RSS

Arhivele lunare: august 2012

Despre mudre

Viata e conştiinţă aplicată asupra materiei, o matematică celestă, pe care anticii o cunoşteau şi o înţelegeau într-o măsură mult mai mare decât o facem noi azi. Era parte din tot ceea ce însemnă experienţă umană, vindecare, echilibru, scop în viaţă sau înţelepciune. Principii ale universalului, acele fractalice cunoştinţe care au născut, din această cunoaştere, valuri de societăţi secrete sau religii sau curente ezoterice, inclusiv mai noul curent New Age, care poate fi un exemplu perfect pentru integrarea în atenţie şi conştienţă a unor principii fundamentale ale universului, aşa cum sunt mudrele.

De-a lungul timpul, omul a încercat întotdeauna să găsească răspunsuri pentru unele manifestări care au impact asupra tuturor în măsuri egale şi atunci, prin observaţie, prin introspecţie, prin studiu şi raţionare, cunoştinţe mai vechi sau mai noi au fost integrate într-un sistem coerent de gândire dar şi de simţire. Alături de vibraţie, geometria este ţesătura pe care se aşează viaţa, manifestarea, simţirea. Tot ceea ce răzbate din înţelegerea acestor principii ancestrale de organizare a materiei şi implicit tot ceea ce însemană interacţiunea anoastră cu planul material se poate traduce prin aceşti traductori universali. Mudrele, aplicate pe geometria energetică a OM-ului (tetraedrii, sfere, secţiuni circulare sau ovoidale, floarea vieţii etc.) sunt exact acele legături care demonstrează acele conexiuni nevăzute între palpabil şi simţibil.

Datorită particularităţilor religiilor asiatice şi a profilului psihologic şi spiritual al celor care se nasc şi trăiesc pe continentul asiatic, aceste cunoştinţe străvechi s-au păstrat aproape de conştienţa oamenilor. Sunt parte integrantă din Budism si Hinduism, identificând posturi ale mâinilor în toate statuetele ce reprezintă deităţi, în general acestea fiind legate de învăţături şi înţelepciune, pe care aceste zeităţi le oferă, sau din Yoga, unde combinate cu pranayama (care este un exerciţiu de respiraţie în Yoga) este premisă pentru echilibrare şi vindecare. Fie că îmbracă aspectul iniţiatic, oferit de entităţi transcendentale sau sunt folosite de practicantul ce doreşte conexiunea cu cerul, mudrele sunt, datorită particularităţilor lor, desene de energie ce au realmente efecte.

Pentru că în palme se strâng, şi apoi se concentrează pe chakrele palmelor şi apoi sunt continuate către buricele degetelor unde sunt nişte chakre secundare, dar foarte importante, toate meridianele energetice ale corpului vital uman, unirea acestora naşte efecte proporţionale cu interesecţiile sau paralelismele realizate. Este concentrarea maximă de energie vitală ce poate exista la nivelul corpului eteric-vital, geometria energetică ce rezultă din aceste posturi fiind canalizatoare de prana, fuioare de energie ne-creată fiind atrase în plexurile corpurilor subtile ce fac parte din structura energetică a omului.

La fel cum în structurile energetice umane sunt ierarhizări după impact, după importanţă sau după alte criterii ce ţin de materializare a diverselor aspecte pe care le conţin şi le exprimă. Sunt, la o privire analitică primară 10 mudre importante atât din punct de vedere al importanţei lor dar şi datorită folosirii foarte dese a acestora atât în practică cât şi identificabile în monumente, statui sau picturi.

Dhyani Mudra este una dintre cele 10, este mudra meditaţiei, forma bolului gol, al nemişcării, dar şi al echilibrului, este postura perfectă pentru atingerea nirvanei. Există două posturi, una în care mâna dreaptă stă deasupra şi care de obicei simbolizează conexiunea cu energiile masculine (de exemplu în cadrul meditaţiei MerKaBa) şi un în care mâna stângă stă deasupra, impersonând energiile feminine. La nivel de simbol, cercul pe care forma palmelor îl desenează, merge tot către perfecţiune, către starea în care realitatea se combină cu ficţiunea, cerul cu pământul, dezvăluind adevărata natură a realităţii şi implicit drumul către iluminare.

 

Vitarka Mudra este o altă mudră des întâlnită, atât de cunoscută, încât o găsim în biserica ortodoxă în iconografie şi în riturile ce au loc în biserică (într-o formă asemănătoare, dar adaptată treimii din religia ortodoxă), pentru că această postură are însemnătatea unei binecuvântări, a oferirii învăţăturii, a sensului, a unor instrucţiuni. Cercul iar apare ca simbol pentru Dharma, aici datorită legăturii cu înţelepciunea mergând către ideea de lipsă a unui început şi a unui sfârşit. Este mudra celor care sunt iluminaţi şi care oferă la rândul lor mai departe lumina aceasta din ei.

Dharmachakra Mudra este o altă mudră foarte importantă pentru că este o mudră iniţiatică, ce relevă cele 4 Adevăruri Nobile reprezentând cele 4 rotaţii ale roţii Dharmei, principiu enunţat de Buddha. Simbolistic, mudra reprezintă trinitatea budhistă pe lângă mişcarea de rotaţie a Dharmei, practic enunţând pricipiile de bază ale Budhismului. Găsit în simbolul Yin-Yang, în imaginea vizualizată de vortexuri rotitoare ale chakrelor, cercul între-tăiat pe proiecţii succesive ale unor helicoide cu aceiaşi origine, mudra Dharmachakre, prin însăşi numele ei, reprezintă floarea vieţii în limbajul şi în acelaşi timp şi calea către iluminare, bineînţeles în limbajul echilibrului perfect care este calea budhismului.

Bhumisparsha Mudra este postura dedicată conexiunii cu pământul, este semiotica iluminatului care conectează cerul cu pământul, în acest caz cerul fiind reprezentat de însuşi cel care foloseşte mudra prin prezenţa în el a acelor energii concentrate ce îi conferă statutul de iluminat şi direcţia mâinii semnalând conexiunea dorită cu pământul. Este tot o mudră de echilibrare dar şi de echilibrare ale celor două lumi, de oglindire a înţelepciunii cosmice peste perenitatea vieţii. Este în acelaşi timp simbolul iluminatului Buddha, şezând sub copacul bodhi.

Abhaya Mudra este o mudră a puterii spirituale a lui Buddha sau unui bodhisattva, a neînfricării. Este semnul calmării şi al supunerii, Buddha însuşi se spune că l-ar fi utilizat pentru calmarea unor elefanţi furioşi. Este starea imediat următoare stării de iluminare. este binecvuvântarea iluminaţilor şi domolirea fricii caracteristice ciclicităţii. Simbolic este o postură a ocrotirii, a ajutorului.

Varada Mudra este o mudră complexă, dihotomică, pentru că într-o primă măsură reprezintă, în reprezentarea celor 5 degete cele 5 principii ale perfecţiunii (generozitatea, moralitatea, răbdarea, efortul şi concentrarea meditativă) dar în acelaşi timp mudra reprezintă energia carităţii şi a generozităţii, fiind mudra ce reprezintă devotamentul pentru salvarea umanităţii. Pentru că este oferită de o divinitate capătă proporţii stelare.

Ca şi în cazul mudrelor de mai sus şi a celor ce urmează e util să facem notaţia că aceste mudre care sunt “desenate” cu o singură mână se pot combina, simbolistica amândurora păstrându-se, complexitatea mesajului şi a energiei pe care o pictează fiind o combinaţie dintre cele două. De exemplu Varada Mudra se poate combina şi se regăseşte în numeroase statuete ale lui Buddha în combinaţie cu Bhumisparsha Mudra, în acest caz simbolistica celor două posturi regăsindu-se complet, împletit, combinat (posturi ce practic sunt un fel de recunoaştere naturală a statutului pe care deitatea care le oferă trecătorilor o reprezintă).

Uttarabodhi Mudra este mudra perfecţiunii, având la nivel ancestral simbolul lui Shakzamuni Buddha prezent în această mudră (eliberatorul Nagas-urilor). Această postură este folosită în exerciţiile de energizare, realizându-se o conexiune directă cu cerul sau cu pământul, în funcţie de direcţia în care sunt îndreptate degetele inelare, singurele care nu sunt petrecute în această mudră. La nivel simbolic, această mudra este tot e iluminării, ca reprezentare fiind ancestrală găsind soarele care atunci când răsare luminează şi elimină toate fricile.

Mudra Înţelepciunii Supreme este la nivel simbolic reprezentarea omonimă titlului acesteia, fiind o complexă combinaţie de numerologie şi simbolistică între degetul arătător (ca mijlocitor al transferurilor energetice specifice iluminării) şi principiu activ al realităţii fizice bazat pe numărul realităţii fizice (care şi în Budhism este 5, reprezentat de planul orizontal şi de verticala divină). Aşa numita Bodhyangi Mudra, această postură caracteristică deităţii Vairochana este în acelaşi timp şi purtătoare de mnesaj pentru că atrage atenţia la nivel conştient asupra importanţei cunoaşterii în procesul iluminării.

Anjali Mudra este poate cea mai cunoscută postură, fiind atât salut, găsită în numeroase asane din Yoga sau chiar în postura de rugăciune creştină. La nivel simbolic, ancestral, e practic salutul ego-ului care se pleacă în faţa Atmanului, a reprezentării spiritului, ce rezidă în fiecare din noi. Este practic paralelismul perfect al tuturor meridianelor energetice care se pot traduce în expresia Namaste. Pe lângă obiectivul practic ce rezidă în flexibilizarea încheieturilor degetelor, la nivel energetic, postura devine premiză pentru echilibru, pentru plenitudine, pentru integrare perfectă în meditaţie.

Vajrapradama Mudra este  o mudră de putere, la nivel arhetipal reprezintă energia fulgerului şi a tunetului, care în religia hinduistă şi în cea budistă este materializată în lipsa fricii. Intersecţia la nivelul meridianelor energetice conturează starea de încredere de nezdruncinat.  Este în acelaşi timp la nivel simbolic, gestul de deschidere al inimii, fapt subliniat şi de numele acestei mudre. Vajra, pe lângă traducerea ca fulger sau tunet, mai se poate traduce şi ca sine adevărat, ca spirit, postura de faţă fiind dovada şi recunoaşterea în acelaşi timp a faptului că suntem cu toţii interconectaţi în reţeau luminoasă a universului, la toate nivelurile.

Desigur că privind prin prisma fiecărei tradiţii care conţine în esenţa găsim ori 20, ori 24, ori 30 ori 32 de mudre principale, dar dacă mergem pe combinaţii şi pe toate ipostazele regăsite în aceste linii de cunoaştere ajungem la concluzia că putem identifica mai mult de 900 de mudre, fiecare cu simbolistica şi cu efectele particulare născute din caracteristicile unice ale fiecăreia. Fie că e vorba de mudre de transmitere a unor elemente arhetipale, oferite de deităţi sau bodhisattva, fie că este vorba de folosirea lor în asane sau în meditaţii pentru intrarea pe anumite frecvenţe specifice, mudrele sunt, au fost şi vor fi în continuare o dovadă imediată a legăturilor nevăzute, a înţelepciunii antice, păstrată în ele. Este deja demonstrat că simpla atingere a palmelor în anumite posturi (identificabile în tradiţiile asiatice ca mudre) provoacă la nivelul creierului efecte contorizabile ştiinţific, experiment efectuat de către National Academy of Science în anul 2009. În cadrul acestuia s-au observat efecte la nivelul creierului similare cu cele pe care le are limbajul asupra sistemului nervos, fiind iată pecetea vibraţiei pe care fiecare mudră o poartă.

Sunt multe de spus, trebuie studiată etimologia cuvintelor care stau în spatele fiecărei mudre, trebuie desenate liniile energetice şi direcţionalitatea în cadrul fiecărei posturi, sunt elemente ce se compun într-un puzzle ce ne dezvăluie încet, încet, adevărata noastră natură, legăturile nevăzute şi limba universală, pe care cu toţii o vorbim. Pentru că dacă studiezi puţin mudrele şi apoi păşeşti peste pragul psihologiei ai să poţi identifica similitudini între primele şi gesturi inconştiente care se leagă exact de acele aspecte pe care la nivel manifestaţional le arăţi în momentul în care conduci şi gestul respectiv către cineva. E o ţesătură minunată pe care o scoatem din umbră şi o aşezăm pe masa conştienţei urmărind cu degetele minunatele desene, ce în timp, se vor aşeza la fel ca frunzele toamna, covor, devenind hrană pentru verzile frunze ce vor veni în următorul ciclu, închizând perfecţiunea cercului – al timpului, al fiinţării.

Sursa: http://noulpamant.ro/

 
Scrie un comentariu

Scris de pe 10000008pm 020000000pm, PM8000000Sâmbătă în Terapii complementare